Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes trifurcatus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem góry Europy Środkowej, zwłaszcza Alpy, notowany poza tym z górzystych obszarów południowej Francji, północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce wykazany tylko z czterech krain. Zasiedlenie Sudetów winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż omawiany gatunek nie był umieszczony przez J. Gerhardta (1910) w spisie chrząszczy śląskich, mimo iż ten sam autor podał go wcześniej (1890) z Karkonoszy, a J. Weise (1887) z Gór Kłodzkich. Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu w byłych Prusach i Prusach Wschodnich są niewiarygodne. Według A. Horiona (1953) M. trifurcatus Kiesenw. w Sudetach i Beskidach nie występuje. Wobec tych wątpliwości rozmieszczenie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga dalszych badań. Zamieszkuje tereny wyżynne począwszy od wysokości około 800 m n.p.m. Pospolity jest zwłaszcza w Alpach, gdzie dociera do około 2900 m n.p.m. Jest chrząszczem charakterystycznym dla wysokoalpejskich łąk i pastwisk. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie od maja do lipca, potem pojedynczo w sierpniu i wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Gerhardt J. 1890. Sammelbericht pro 1889. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1890, str. 200-203. – F.

Hicker R. 1925b. Malacodermata [II]. W: A. Winkler (red.), Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, pars 5. Wien, str. 497-573. – F.

Horion A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III : Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Ent. Arb. Mus. Frey München, München, Sonderband, XVIII + 340 str. – F.

Lentz [F. L.]. 1871. Dritter Nachtrag zum neuen Verzeichniss der Preussischen Käfer, Königsberg 1857. Schr. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg, Königsberg, 11, Abh. str. 134-145. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Seidlitz G. 1889. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. III. und IV. Lieferung. Königsberg, str. XLI–XLVIII, 49–128 [Gattungen], 241–544. – F, S: 8.

Tenenbaum Sz. 1931. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy, oraz nowe stanowiska gatunków dawniej podawanych. V. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 1, str. 329–359. – F.

Trella T. 1930. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienia do wykazów grupy Diversicornia, Heteromera, Staphylinoidea. Pol. Pismo Ent., Lwów, 8, str. 130–135, 2 rys. – F. pdf icon

Weise J. 1887. Mittheilungen über das Sammeln von Käfern und über die Fangstellen im Glatzer Gebirge. Z. Ent., Breslau, N. F., 12, str. 47–60. – F, S: 11.