Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes trifurcatus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem góry Europy Środkowej, zwłaszcza Alpy, notowany poza tym z górzystych obszarów południowej Francji, północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce wykazany tylko z czterech krain. Zasiedlenie Sudetów winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż omawiany gatunek nie był umieszczony przez J. Gerhardta (1910) w spisie chrząszczy śląskich, mimo iż ten sam autor podał go wcześniej (1890) z Karkonoszy, a J. Weise (1887) z Gór Kłodzkich. Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu w byłych Prusach i Prusach Wschodnich są niewiarygodne. Według A. Horiona (1953) M. trifurcatus Kiesenw. w Sudetach i Beskidach nie występuje. Wobec tych wątpliwości rozmieszczenie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga dalszych badań. Zamieszkuje tereny wyżynne począwszy od wysokości około 800 m n.p.m. Pospolity jest zwłaszcza w Alpach, gdzie dociera do około 2900 m n.p.m. Jest chrząszczem charakterystycznym dla wysokoalpejskich łąk i pastwisk. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie od maja do lipca, potem pojedynczo w sierpniu i wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1890); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Weise 1887); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930, Tenenbaum 1931); Pieniny: Trzy Korony (Tenenbaum 1931); Polska (Horion 1953); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Hicker 1925b); «Prusy» (Lentz 1871, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889)

Uwagi:
«Prusy»: Występowanie wątpliwe
Sudety Wschodnie: — terra typica! dla Malthodes quadrifidus J. Weise