Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes trifurcatus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem góry Europy Środkowej, zwłaszcza Alpy, notowany poza tym z górzystych obszarów południowej Francji, północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce wykazany tylko z czterech krain. Zasiedlenie Sudetów winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż omawiany gatunek nie był umieszczony przez J. Gerhardta (1910) w spisie chrząszczy śląskich, mimo iż ten sam autor podał go wcześniej (1890) z Karkonoszy, a J. Weise (1887) z Gór Kłodzkich. Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu w byłych Prusach i Prusach Wschodnich są niewiarygodne. Według A. Horiona (1953) M. trifurcatus Kiesenw. w Sudetach i Beskidach nie występuje. Wobec tych wątpliwości rozmieszczenie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga dalszych badań. Zamieszkuje tereny wyżynne począwszy od wysokości około 800 m n.p.m. Pospolity jest zwłaszcza w Alpach, gdzie dociera do około 2900 m n.p.m. Jest chrząszczem charakterystycznym dla wysokoalpejskich łąk i pastwisk. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie od maja do lipca, potem pojedynczo w sierpniu i wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Sudety Zachodnie Karkonosze Gerhardt 1890
KFP 10 Sudety Wschodnie Góry Kłodzkie Weise 1887
KFP 10 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930, Tenenbaum 1931
KFP 10 Pieniny Trzy Korony Tenenbaum 1931
KFP 10 Polska Horion 1953
KFP 10 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1913, Hicker 1925b
KFP 10 «Prusy» Lentz 1871, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913
KFP 10 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889

Uwagi:
«Prusy»: Występowanie wątpliwe
Sudety Wschodnie: — terra typica! dla Malthodes quadrifidus J. Weise