Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acmaeodera flavofasciata (Piller et Mitterpacher, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Podgatunek nominotypowy rozsiedlony jest w Europie południowej i w południowej części Europy Środkowej, odrębne rasy występują w zachodniej części Afryki Północnej, Azji Mniejszej, Kaukazie, Syrii i Iranie. W Polsce jeszcze nie stwierdzony, ale istnieje możliwość jego występowania u nas, gdyż najbliżej położone stanowiska leżą na Słowacji i Podolu. Dotychczasowe ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Polsce opierały się na stanowiskach leżących obecnie poza naszą wschodnią granicą. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie do wysokości 1200 m n.p.m. Larwy żyją pod korą obumierających dębów, notowane są także z pni kasztanów, czereśni, a nawet jałowca. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i przeżywają do sierpnia. Poławiane są zwykle metodą otrząsania gałęzi dębu oraz zbierania na żółto kwitnących roślinach z rodziny złożonych (Compositae) oraz na kwiatach baldaszkowatych (Umbelliferae).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1955)