Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek wykazujący zróżnicowanie na dwie rasy geograficzne. Podgatunek nominotypowy obejmuje zasięgiem prawie całą Europę, zwłaszcza jej część wschodnią, oraz Syberię Zachodnią. Drugi podgatunek jest wykazywany z południowej części Francji, Sardynii, Szwajcarii, Włoch, Półwyspu Iberyjskiego, Maroka i Algierii. W Polsce występuje stosunkowo rzadko i sporadycznie na terenach nizinnych w całym kraju, ale we właściwych biotopach poławiany jest niekiedy w dużej liczbie okazów. Ten największy z naszych bogatków, o nazwie polskiej miedziak sosnowiec, jest chrząszczem ciepłolubnym, zasiedlającym zręby i prześwietlone drzewostany. Larwy odbywają kilkuletni rozwój w martwym drewnie sosen, zwłaszcza w większych pieńkach; drążą one chodniki w twardym drewnie, wgryzając się nieraz głęboko w grubsze korzenie poniżej poziomu ziemi. W przewodzie pokarmowym larw znajdują się specyficzne enzymy rozkładające celulozę. Bogatka tego nie uważa się za szkodnika w gospodarce leśnej — przeciwnie, spełnia on pożyteczną rolę przez przyspieszenie rozkładu twardzieli pniaków. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i przeżywają do lipca; są bardzo ruchliwe podczas ciepłych, słonecznych dni, a gdy jest chłodno i pochmurnie łatwo jest chwytać je ręką.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Arnold [W.]. 1938. 3. Beitrag zur Käferfauna der Grenzmark Posen-Westpreussen. Abh. Ber. Grenzmärk. Ges. Nat. Wiss. Abt., Schneidemühl, 12, str. 37–42. – F.

Bach M. 1852. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. II. Band, 3. Lieferung. Coblenz, 6 nlb. + 148 str. – F, S: 10, 11.

Ćmak J. 1960. Świat zwierzęcy Parku Narodowcgo. W: Wł. Szafer (red.), Świętokrzyski Park Narodowy. Zakł. Ochr. Przyr. Wyd. Pop.-N., Kraków, 16, str. 91-122, rys. 27-41. – F.

Dominik J. 1955b. Owady szkodniki techniczne drewna. Warszawa, 307 str., 198 rys. – F.

Endler [F. G.]. i [F. P.]. Scholz. 1819. Der Naturfreund oder Beiträge zur Schlesischen Naturgeschichte. Neunter Band. Breslau, 212 str., 52 pl. – F.

Fein [A.]. i [P.]. Kletke. 1884. Beobachtungen über Fundorte und Fangzeiten einiger interessanteren oder selteneren schlesischen Käfer II. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 9, str. 1-5. – F.

Fricken W. v. 1880. Naturgeschichte der in Deutschland einheimischen Käfer nebst analytischen Tabellen zum Selbstbestimmen. Für Lehrer und Studirende und alle Freunde wissenschaftlicher Entomologie. Dritte verbesserte Auflage. Werl, XII + 359 str., 85 rys. – F.

Gerhardt J. 1908b. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1907, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae von 1906. Jh. Ver. Schles. Ins. k. Breslau, Breslau, 33, str. 9-12. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Głowacki J. 1952. Wstępne wyniki obserwacji nad żerdzianką sosnówką w latach 1949-1950 na terenie nadleśnictwa Piękna Wieś. Sylwan, Warszawa, 96, str. 176-184, 3 rys. – F.

Gotkiewicz M., Wł. Szafer i inni. 1950. Ojców jako teren wycieczek szkolnych i wczasów. Chr. Przyr. Ojcz., Kraków, 6 (7/8), str. 3-59, 39 rys. – F.

Gotkiewicz M., Szafer Wł., Ferens B. i J. Kornaś. 1954. Ojców jako teren wycieczek szkolnych i wczasów. Wydanie II zmienione i uzupełnione. Zakł. Ochr. Przyr., Kraków, 5, 82 str., 51 rys. – F.

Haber A. 1957. Badania nad rolą płazów w biocenozach lasów objętych gradacją szkodliwych owadów i akcjami chemicznymi w latach 1948-1949. Roczn. Nauk. Leśn., Warszawa, 20, str. 3-91, 4 rys. – F.

Horion A. 1955. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IV: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macrodactylia, Brachymera. Ent. Arb. Mus. Frey München, Tutzing, Sonderband, XXI + 1-249, 269-280 str. – F.

Jabłoński W. 1869. Przyczynek do fauny chrząszczów krajowych. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 3, str. (68)-(73). – F.

Jänsch [C.]. 1840b. Ueber die Schlesischen Buprestis-Arten. Uebers. Arb. Veränd. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 1839, str. 113-114. – F.

Karpiński J. J. 1949d. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskicj. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 56, str. 1-212, 1 rys., 28 fot., 2 pl. – F.

K.[atter F.]. 1878. Biologische Notizen. Ent. Nachr., Putbus, 4, str. 21-24. – F.

Kelch [A.]. 1846. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. W: Zu der öffentlichen Prüfung aller Classen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor den 4. und 7. April, und dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redeactus den 20. April laden ergebenst ein Director und Lehrer-Collegium. Ratibor, str. I-II + 1-54. – F. pdf icon

Koerth A. 1917. Beiträge zur Fauna der Umgegend von Schwerin a. W. Z. Naturw. Abt. Dtsch. Ges. Posen, Posen, 24 (2), str. 32-35. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Kulwieć K. 1907. Chrząszcze Polskie. Klucz do określania owadów tęgopokrywych dla użytku młodzieży, amatorów i ogrodników. Warszawa, 230 str., 47 rys. – F.

Kuntzen [H.]. 1919b. [Chalcophora mariana L. in Dtschland]. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1919, str. 214. – F.

Kuntze R. 1936. Krytyczny przegląd szkodników z rzędu chrząszczy zarejestrowanych w Polsce w latach 1919-1933. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 3 (2), str. 1-116. – F.

Lentz [F. L.]. 1853. Preussische Käfer, für die sammelnde Jugend beschrieben. Königsberg, 51 str., 3 tt. - F. pdf icon

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Letzner [K.]. 1845d. [In Schlesien seltene Käfer]. Uebers. Arb. Veränd. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 1844, str. 69. – F.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Letzner K. 1889. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 14, str. 237-284. – F.

Lgocki H. 1908. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w okolicy Częstochowy w Królestwie Polskiem w latach 1899-1903. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 41, II, str. 18-151. – F.

Loew [H.]. 1841. Zur Entwickelungsgeschichte und Anatomie von Buprestis Mariana. Ent. Ztg. Stettin, 2, str. 34-38, t. 1. – F.

Lüllwitz A. 1916. Verzeichnis der im Regierungsbezirk Köslin aufgefundenen Käfer. Stett. Ent. Ztg., Stettin, 76, str. 205-264. [Wydane też jako odbitka w 1915 r. z odrębną paginacją: 60 str.]. – F. pdf icon

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Majewski Ż. 1958. Przebieg rozrodu szkodników wtórnych w drzewostanach popożarowych. Las Pol., Warszawa, 32, 2, str. 9–11. – F.

Myrdzik K. 1933. Materiały do fauny chrząszczy lądowych województwa Poznańskiego. Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 6, str. 173–194. – F.

Nasonov N. V. 1894. Spisok i opisanie kollekcii po biologii nasekomych. W: «Kollekcii Zoologičeskago Kabineta Imperatorskago Varšavskago Universiteta». II. Varšava, 64 str., 9 rys., 1 t. – F.

Nowicki M. 1858. Coleopterologisches über Ostgalizien. Jahres-Bericht d. k. k. Ober-Gymn. zu Sambor f. d. Schuljahr 1858, Wien, str. 1–24. – F.

Nowicki M. 1873. Verzeichniss galizischer Käfer. W: Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Krakau, str. 7–52. – F. pdf icon

Obenberger J. 1941b. Chalcophora mariana ab. diabolica n. ab. (Bupr.). Čas. Č. Spol. Ent., Praha, 38, str. 9. – F.

Riedel M. P. 1892. Beitrag zur Käferfauna der Provinz Posen. Ent. Z., Guben, 6, str. 106–107. – F.

Riedel M. P. 1893. Beitrag zur Käferfauna der Provinz Posen. Ent. Nachr., Berlin, 19, str. 345–349. – F.

Roger J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. Z. Ent., Breslau, 10, Coleoptera, str. 1–132. – F, S: 21. pdf icon

Rothenburg R. v. 1907. Lebensgewohnheiten von Buprestiden und Cerambyciden. Ent. Bl., Schwabach, 3, str. 130–133, 147–150. – F.

Rübsaamen E. H. 1901. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Schr. Naturf. Ges. Danzig, Danzig, 10, 2–3, str. 79–148, 14 rys. – F.

Ruszkowski J. W. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919–1930. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 1, 1–3, str. 1–567. – F.

Schaefer L. 1949. Les Buprestides de France. Misc. Ent., Paris, Suppl., 511 str., 25 tt. – S: 10.

Schilling [S.]. 1829b. [Verzeichniss von einigen in Schlesien gesammelten Coleoptern]. Beitr. Ent. Schles. [Gravenhorst], Breslau, 1, str. {1}–[4]. – F.

Schmidt [C. O. F. G.]. 1839. Beiträge zur Käfer-Fauna Ost- und West-Preussens. Vaterl. Arch. Wiss., Königsberg, 21, str. 561–565. – F.

Schneider W. G. (1861)c. [Seltene Käfer aus Schlesien]. Jber. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 38, str. 130. – F.

Scholz R. 1907. Ein Beitrag zur Lebengeschichte von Melasoma 20-punctatum Scopoli. Ent. Wbl., Leipzig, 24, str. 70, 73–74, 77–79, 7 rys. – F.

Schreiber O. 1906. Streifzüge auf Cerambyciden und Buprestiden im Oderwalde bei Neusalz. Ins.-Börse, Leipzig, 23, str. 23–24, 27–28, 30–31. – F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Stefek K. 1939. Przyczynek do fauny tęgopokrywych (coleoptera) ze Śląska i okolic sąsiednich. Pr. Oddz. Przyr. Muz. Śląskiego, Katowice, 1, str. 125–174. – F.

Stobiecki S. A. 1886. Materyjały do fauny W. Ks. Krakowskiego. Część I. Pluskwiaki (Hemiptera), Szarańczaki (Orthoptera) i Mięczaki (Mollusca). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 20, str. (120)–(161). – F.

Szulczewski J. W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 1, 3–4, str. 183–243. – F.

Tenenbaum Sz. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. Fizyogr., Warszawa, 21, III, str. 1–72. – F. pdf icon

Trella T. 1930. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienia do wykazów grupy Diversicornia, Heteromera, Staphylinoidea. Pol. Pismo Ent., Lwów, 8, str. 130–135, 2 rys. – F. pdf icon

Urbański J. 1961. Świat zwierzęcy. W: opracowaniu zbiorowym «Województwo Zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza». Poznań, str. 133–163, rys. 21. – F.

Voroncov A. 1909. Lesa Južnoj Polši i obitajuščija v nich vrednyja nasekomyja. II. Vrednyja lesnyja nasekomyja. Zap. Lesn. Suv. Okr., Suvalki, 2, 1, str. 3–13; 2, str. 10–13; 3, str. 1–9. – F.

Waszek A. A. 1931. Przyczynki do znajomości owadów w okolicach Katowic-Ligoty. Czas. Przyr. Ilustr., Łódź, 5, str. 224–227, 1 mapka, 1 fot. – F.

Weigel J. A. V. 1806. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Zehnter Theil. Verzeichniss der bisher entdeckten, in Schlesien lebenden Thiere. Berlin, XII –F 358 str. – F.

Wiąckowski S. 1957b. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekol. Pol., A, Warszawa, 5, str. 13–140, 4 rys. – F.