Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowej części Francji, Szwajcarii, Austrii, Czechosłowacji i Ukraińskiej SRR aż do krajów śródziemnomorskich, ponadto notowany z Kaukazu, Azji Mniejszej, obszaru wokół Morza Kaspijskiego oraz z Syrii. Z Polski brak dotychczas pewnych wiadomości o tym gatunku, ale istnieje możliwość jego wykrycia na terenach kserotermicznych w południowej części kraju, gdyż był znajdowany na Słowacji i Podolu. Ogólnikowa, bardzo dawna wzmianka o występowaniu w Beskidzie Wschodnim dotyczy zapewne terenów znajdujących się obecnie poza granicami Polski. Postacie dojrzałe występują od wiosny do września. Larwy żerują w ciągu dwu lat w korzeniach drzew owocowych. Notowane są ze śliw, wiśni, moreli i brzoskwiń oraz z dzikiego gatunku śliwy tarniny – Prunus spinosa L. W Europie południowej C. tenebrionis (L.) był rejestrowany jako szkodnik w sadownictwie.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1955); «Galicja» (Jakobson 1913); «Galicja Wschodnia» (Schmidt-Göbel 1876); «Karpaty» (Nowicki M. 1865)