Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowej części Francji, Szwajcarii, Austrii, Czechosłowacji i Ukraińskiej SRR aż do krajów śródziemnomorskich, ponadto notowany z Kaukazu, Azji Mniejszej, obszaru wokół Morza Kaspijskiego oraz z Syrii. Z Polski brak dotychczas pewnych wiadomości o tym gatunku, ale istnieje możliwość jego wykrycia na terenach kserotermicznych w południowej części kraju, gdyż był znajdowany na Słowacji i Podolu. Ogólnikowa, bardzo dawna wzmianka o występowaniu w Beskidzie Wschodnim dotyczy zapewne terenów znajdujących się obecnie poza granicami Polski. Postacie dojrzałe występują od wiosny do września. Larwy żerują w ciągu dwu lat w korzeniach drzew owocowych. Notowane są ze śliw, wiśni, moreli i brzoskwiń oraz z dzikiego gatunku śliwy tarniny – Prunus spinosa L. W Europie południowej C. tenebrionis (L.) był rejestrowany jako szkodnik w sadownictwie.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 10 Beskid Wschodni Nowicki M. 1864
KFP 10 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 10 Polska Południowa Horion 1955
KFP 10 «Galicja» Jakobson 1913
KFP 10 «Galicja Wschodnia» Schmidt-Göbel 1876
KFP 10 «Karpaty» Nowicki M. 1865