Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerylon impressum Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelskiej SRR przez całą Europę środkową aż do Włoch i Grecji, na zachód docierający do wschodniej Francji, a na wschód do Rumunii i Podola; wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Znajdowany najczęściej pod odstającą korą drzew iglastych, zwłaszcza sosen i świerków, rzadziej na drzewach liściastych, na przykład bukach, dębach i topolach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879, Horion 1961
KFP 13 Pojezierze Mazurskie Szyliny koło Gołdapi, Jedwabno Horion 1961
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kolbe W. 1928, Horion 1961, Wiśniewski 1967, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974
KFP 13 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Mokrzecki 1934
KFP 13 Nizina Mazowiecka Warszawa-Wawer Ślipiński*
KFP 13 Puszcza Białowieska Białowieża Mokrzecki 1934
KFP 13 Dolny Śląsk Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910, Horion 1961
KFP 13 Wzgórza Trzebnickie Wysoki Kościół koło Trzebnicy Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1961
KFP 13 Wzgórza Trzebnickie Oborniki Śląskie Letzner 1871
KFP 13 Górny Śląsk Bytom Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1961
KFP 13 Wyżyna Lubelska Puławy Sokołowski A. 1978b
KFP 13 Roztocze Tenenbaum 1918
KFP 13 Sudety Zachodnie Jedlina-Zdrój Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1961
KFP 13 Beskid Zachodni Cieszyn Reitter 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968
KFP 13 Beskid Wschodni Brylince i góra Turnica koło Przemyśla Trella 1923c
KFP 13 Polska Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915, Dajoz 1976
KFP 13 «Pomorze» Horion 1951
KFP 13 «Prusy» Horion 1951
KFP 13 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889
KFP 13 «Śląsk» Reitter 1870, Kuhnt 1912, Horion 1951