Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ovalisia (Scintillatrix) solieri (Castelnau et Gory, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu, znany z Andaluzji i Algierii, podawany też z południa europejskiej części ZSRR oraz z Azji Mniejszej, a także, według L. Schaefera (1949) błędnie, z południowej Francji i Korsyki. W Polsce nie występuje. Wzmianki o występowaniu w byłych Prusach Wschodnich są niewiarygodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.