Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes brachialis Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej i środkowej Europie, na zachód docierający do wschodniej Francji, notowany również z Kaukazu i Syberii. W Polsce stosunkowo rzadko i sporadycznie spotykany, wykazywany głównie z zachodniej i południowej części kraju. Rośliną żywicielską jest cieciorka pstra — Coronilla varia L. Owady dojrzałe spotyka się również na innych roślinach, jak świerzbnica polna — Knautia arvensis (L.) Coult., lnica pospolita — Linaria vulgaris (L.) Mill. i poziomka twardawa — Fragaria viridis Duch.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń (Prüffer 1958), rezerwat Kulin koło Włocławka (Szymczakowski 1973); Podlasie: Mielnik koło Siemiatycz (Szymczakowski 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Horion 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Horion 1960, Szymczakowski 1973); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1973); Góry Świętokrzyskie: koło Słupi Nowej (Szymczakowski 1973); Wyżyna Lubelska: rezerwat Stawska Góra koło Chełma, rezerwat Czumów koło Gródka (Szymczakowski 1973); Sudety Zachodnie (Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1887, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Horion 1960); Beskid Zachodni: Cieszyn (Leder 1872, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Pieniny: Góra Zamkowa w Czorsztynie (Szymczakowski 1973); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Zachodnia (Nunberg 1976); «Śląsk» (Reitter 1871, Leder 1872, Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)