Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Buprestis (Cypriacis) splendens Fabricius, 1775
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek wschodnioeuropejski o zasięgu ograniczonym do takich, obszarów, w których zachowały się jeszcze lasy o charakterze pierwotnym — poza Polską wykazywany z południowych części Szwecji i Finlandii, europejskiej części ZSRR, Austrii, Rumunii, Krainy, Chorwacji, Bośni, Grecji, notowany ponadto jako zawleczony do Anglii i Danii, ale te ostatnie doniesienia oraz dane ze Szwecji i Finlandii dotyczą pokrewnego północnoamerykańskiego gatunku B. (C.) aurulenta (L.). W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, znany jedynie z dwu stanowisk: Torunia i Białowieży, przy czym pierwsze doniesienie o znalezieniu go w Toruniu — służące później innym autorom za podstawę do wykazywania tego gatunku zarówno z Torunia jak i ogólnie z «Prus» — pochodzi sprzed przeszło 130 lat i dotyczy najprawdopodobniej również przypadku zawleczenia B. (C.) aurulenta (L.). Ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 150 lat o zasiedleniu Śląska nie znalazła nigdzie potwierdzenia. Doniesienia z Galicji nie odnoszą się do obszaru leżącego obecnie w Polsce, gdyż opierały się na jedynej ogólnikowej wzmiance L.F. Hildta (1893) o występowaniu omawianego gatunku w «Guberni podolskiej». Z powyższego wynika, że współcześnie w Polsce jedyną ostoją tego reliktu lasów pierwotnych jest Puszcza Białowieska. Rozwija się w sosnach. Postacie dojrzałe były poławiane w kwietniu, maju i czerwcu na pniach drzew iglastych (sosna, świerk, modrzew). W Białowieży znajdowano również osobniki wylęgnięte z drewna w budynku mieszkalnym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Bach M. 1852. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. II. Band, 3. Lieferung. Coblenz, 6 nlb. + 148 str. – F, S: 10, 11.

Bischoff [H.]. 1957. [Buprestis aurulenta L. und Tragosoma depsarium L. in Bialowies]. Mitt. Dtsch. Ent. Ges., Berlin, 16, str. 2. – F.

Dorn K. 1942. Über Verbreitung und Lebensweise von Buprestis splendens F. (aurulenta L.). (Coleopt. Buprest.). Mitt. Ent. Ges. Halle, Halle (Saale), 19, str. 17-19. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1955. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IV: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macrodactylia, Brachymera. Ent. Arb. Mus. Frey München, Tutzing, Sonderband, XXI + 1-249, 269-280 str. – F.

Karpiński J. J. 1949d. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskicj. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 56, str. 1-212, 1 rys., 28 fot., 2 pl. – F.

Karpiński J. J. 1967b. Z puszcz i lasów. Warszawa, 263 str., ill. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Obenberger J. 1927. Buprestis splendens Fabr. und ihre nordamerikanischen Verwandten. (Fortsetzung.). Ent. Anz., Wien, 7, str. 105–106. – F.

Obenberger J. 1930. Buprestidae II. W: W. Junk i S. Schenkling, «Coleopterorum Catalogus», 12, 111. Berlin, str. 213–568. – F.

Obenberger J. 1941. Revision der palaearktischen Buprestis Arten (Col., Buprest.). Mitt. Münch. Ent. Ges., München, 31, str. 460–554, 2 + 11 rys. – F, S: 10.

Richter A. A. 1952. Zlatki (Buprestidae). Čast 4. W: «Fauna SSSR», Nasekomye žestkokrylye T. XIII, vyp. 4. Moskva-Leningrad, 234 str., 47 rys. – F.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Schummel [Th. E.]. 1829. [Buprestes aurulenta, neu für die Fauna Silesiaca]. Uebers. Arb. Veränd. Schles. Ges. Vaterld. Cult., Breslau, 1828, str. 74. – F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon

Zebe G. 1852. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. Ent. Ztg., Stettin, 13, str. 129–136, 161–176, 209–216, 241–256, 289–296, 329–336, 369–376, 409-416, 455–462. – F.