Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anthaxia (Haplanthaxia) cichorii (Olivier, 1790)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek pontomedyterraneński, sięgający na wschód po Iran i Mezopotamię, na północ docierający do Francji, Szwajcarii, Belgii oraz południowych obszarów Europy Środkowej, gdzie występuje na terenach kserotermicznych w RFN, Austrii, Czechosłowacji i na Węgrzech. Występowanie w Polsce winno być udokumentowane nowymi materiałami, ponieważ był notowany tylko przed przeszło 60 laty z Karkonoszy oraz ogólnikowo ze Śląska na podstawie okazów o wątpliwym pochodzeniu. W występowanie w Karkonoszach i zarazem na Śląsku wątpi A. Horion (1955). Okaz z Horodła (zbiór Sz. Tenenbauma) został schwytany także ponad sto lat temu, a wzmianka z 1930 roku o występowaniu omawianego gatunku w południowej i wschodniej części kraju była prawdopodobnie oparta na danych odnoszących się do terenów leżących poza naszą obecną granicą wschodnią. Występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, gdzie dociera do około 1200 m n.p.m. Larwy żyją w obumierających gałęziach drzew owocowych — jabłoni, grusz, śliw i wiśni. Postacie dojrzałe występują od czerwca do sierpnia i są poławiane głównie na kwitnących roślinach w sąsiedztwie drzew żywicielskich.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Lubelska: Horodło nad Bugiem (Hołyński*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Obenberger 1917); Polska (Richter 1949, Schaefer 1949); Polska Wschodnia (Obenberger 1930); Polska Południowa (Obenberger 1930); «Śląsk» (Obenberger 1913)