Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthaxia (Anthaxia) funerula (Illiger, 1803)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek obejmujący zasięgiem Podobszar Śródziemnomorski i południowe części Europy Środkowej, podawany ponadto z Kaukazu i Syrii, przy tym w miarę posuwania się ze wschodu na zachód coraz częściej spotykany, osiągający w Polsce północną granicę swego areału. W Polsce nadzwyczaj rzadko znajdowany, podawany jedynie z dwu stanowisk na południu kraju; poza tym w zbiorach Sz. Tenenbauma i W. Mączyńskigo znajdują się trzy okazy z Niziny Mazowieckiej, a w zbiorze H. Ciszkiewicza jeden okaz z Białowieży. Larwy żerują w suchych gałązkach żarnowca miotlastego — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., kolcolista zachodniego — Ulex europaeus L., różnych gatunków janowca — Genista L. i prawdopodobnie innych roślin motylkowatych. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do czerwca, w górach nawet jeszcze we wrześniu. Poławiane są na wymienionych roślinach oraz na innych z nimi sąsiadujących, zwłaszcza żółto kwitnących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.