Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthaxia (Anthaxia) funerula (Illiger, 1803)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek obejmujący zasięgiem Podobszar Śródziemnomorski i południowe części Europy Środkowej, podawany ponadto z Kaukazu i Syrii, przy tym w miarę posuwania się ze wschodu na zachód coraz częściej spotykany, osiągający w Polsce północną granicę swego areału. W Polsce nadzwyczaj rzadko znajdowany, podawany jedynie z dwu stanowisk na południu kraju; poza tym w zbiorach Sz. Tenenbauma i W. Mączyńskigo znajdują się trzy okazy z Niziny Mazowieckiej, a w zbiorze H. Ciszkiewicza jeden okaz z Białowieży. Larwy żerują w suchych gałązkach żarnowca miotlastego — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., kolcolista zachodniego — Ulex europaeus L., różnych gatunków janowca — Genista L. i prawdopodobnie innych roślin motylkowatych. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do czerwca, w górach nawet jeszcze we wrześniu. Poławiane są na wymienionych roślinach oraz na innych z nimi sąsiadujących, zwłaszcza żółto kwitnących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Nizina Mazowiecka Wiązowna koło Falenicy, Otwock, Natolin Hołyński*
KFP 10 Puszcza Białowieska Białowieża Hołyński*
KFP 10 Wyżyna Lubelska Puławy Zaitzev 1908
KFP 10 Beskid Wschodni Winna Góra pod Przemyślem Trella 1936, Trella 1938b
KFP 10 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 10 «Galicja» Jakobson 1913, Obenberger 1930