Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anthaxia (Anthaxia) helvetica Stierlin, 1868
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek górski, obejmujący swym zasięgiem Europę Środkową, występujący również lokalnie w Rodopach, Apeninach i w górach Francji. W Polsce dość rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk w 6 krainach zachodnich oraz w Tatrach i Pieninach. Zasiedla głównie lesiste tereny górskie, gdzie dochodzi do strefy subalpejskiej. Larwy żyją w drzewach iglastych (notowane głównie ze świerka, jodły i modrzewia). Postacie dojrzałe zaczynają pojawiać się w czerwcu i przeżywają do sierpnia i września; spotyka się je głównie na drzewach żywicielskich oraz na żółto kwitnących roślinach, przeważnie na polanach i przydrożach leśnych oraz na pobrzeżach lasu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1955. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IV: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macrodactylia, Brachymera. Ent. Arb. Mus. Frey München, Tutzing, Sonderband, XXI + 1-249, 269-280 str. – F.

Lazarko V. 1963. Materijaly do systematyky i favnistyky žukiv Ukrainy. Vankuver, str. 7-96, 100-120, 3 rys. – F.

Obenberger J. 1913. Einige Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen Buprestiden (Col.). Ent. Mitt., Berlin-Dahlem, 2, str. 329–339, t. 3. – F, S: 10.

Obenberger J. 1917. Holarktische Anthaxien. Beitrag zu einer Monographie der Gattung. Arch. Naturg., A, Berlin, 82, 8, str. 1–187, 55 rys., 1 t. – F.

Obenberger J. 1920. O původu a výskytu krasců v oblasti Republiky Československé – II. Čas. Čsl. Spol. Ent., Praha, 17, str. 23–35. – F.

Obenberger J. 1930. Buprestidae II. W: W. Junk i S. Schenkling, «Coleopterorum Catalogus», 12, 111. Berlin, str. 213–568. – F.

Pawłowski J. 1964. Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). Fragm. Faun., Warszawa, 11, str. 103–113, 1 rys. – F.

Pawłowski J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta Zool. Cracov., Kraków, 12, str. 419–665, tt. 37–45, 30 rys. – F.

Polentz G. 1938. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Mitt. Ent. Ges. Halle, Halle, 16, str. 48–60. – F.

Polentz G. 1939b. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 18, 3, str. 4–11. – F.

Richter A. A. 1949. Zlatki (Buprestidae). Čast 2. W: «Fauna SSSR», Nasekomye žestkokrylye T. XIII, vyp. 2. Moskva-Leningrad, 257 str., 49 rys., 2 tt. – F.

Schaefer L. 1949. Les Buprestides de France. Misc. Ent., Paris, Suppl., 511 str., 25 tt. – S: 10.

Schmidt G. 1937. Ergänzungen und Berichtigungen zu: A. Horion, Nachtrag zu Fauna Germanica Käfer. Ent. Bl., Krefeld, 33, str. 194–200, 262–267. – F.

Tenenbaum Sz. 1931. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy, oraz nowe stanowiska gatunków dawniej podawanych. V. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 1, str. 329–359. – F.

Wanka Th. v. 1927. IV. Beitrag zur Coleopterenfauna von Schlesien. Wien. Ent. Ztg., Wien, 44, str. 1–32. – F. pdf icon

Winkler A. 1926. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 6 [bez Clavicornia]. Wien, str. 625–686. – F.