Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anthaxia (Anthaxia) manca (Linnaeus, 1767)
Opis w KFP:
[tom 10]
Obszar rozsiedlenia gatunku obejmuje południową i środkową część Europy, Afrykę Północną, Kaukaz, Azję Mniejszą, Iran i Turkiestan. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w zachodniej części kraju. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych. Larwy zasiedlają przede wszystkim wiązy, są notowane poza tym z dębu, jaworu, olszy, jesionu, śliwy, osiki, grochodrzewu i kruszyny. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca na sągach drzewa, żerdziach i wiązkach chrustu, rzadziej na kwiatach roślin w pobliżu drzew żywicielskich.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: