Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Arthrolips piceus (Comolli, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek zamieszkujący Podobszar Śródziemnomorski oraz południową część Europy środkowej. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale może być odkryty w południowej części kraju, gdyż notowano go z kilku stanowisk na Słowacji. Dane sprzed przeszło stu lat o występowaniu w Ustroniu (Leder 1872) wydają się być wątpliwe, gdyż w zbiorze K. Letznera brak okazów dowodowych (Horion 1949). Wymagania środowiskowe poznane są niedostatecznie; nad Jeziorem Nezyderskim w Austrii znaleziono dużą liczbę osobników wśród gnijącego siana.
[tom 22]
Gatunek zasiedlający Podobszar Śródziemnomorski, bardzo rzadki w Europie Środkowej, notowany z Niemiec, Austrii, Moraw i Słowacji. W Polsce wykazany błędnie z Ustronia i nie był zaliczony do fauny krajowej. Obecnie znany z jednego okazu znalezionego pod korą martwego grabu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Borowiec L., Kania J. i M. Wanat. 1992. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Puszczy Białowieskiej. Wiad. Ent., Poznań, 11, str. 133-141. – F.

Ganglbauer L. 1899. Die Käfer von Mitteleuropa. Die Käfer der österreichisch-ungarischen Monarchie, Deutschlands, der Schweiz, sowie des französischen und italienischen Alpengebietes. III, 1. Familienreiche Staphylinoidea. 2. Theil: Scydmaenidae, Silphidae, Clambidae, Leptinidae, Platypsyllidae, Corylophidae, Sphaeriidae, Trichopterygidae, Hydroscaphidae, Scaphidiidae, Histeridae. Wien, 408 str., 30 rys. – F, S: 5, 22.

Horion A. 1949. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band II: Palpicornia - Staphylinoidea (ausser Staphylinidae). Frankfurt am Main, XXIII + 388 str. – F. pdf icon

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Leder H. 1872. Erster Nachtrag zu Edm. Reitter's Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 10, str. 86-139. – F.

Letzner K. 1887. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 12, str. 149-180. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Reitter E. 1909. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. II. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 24, 392 str., 70 rys., tt. 41–80. – F, S: 5, 8, 9.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Seidlitz G. 1889. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. III. und IV. Lieferung. Königsberg, str. XLI–XLVIII, 49–128 [Gattungen], 241–544. – F, S: 8.