Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Arthrolips piceus (Comolli, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek zamieszkujący Podobszar Śródziemnomorski oraz południową część Europy środkowej. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale może być odkryty w południowej części kraju, gdyż notowano go z kilku stanowisk na Słowacji. Dane sprzed przeszło stu lat o występowaniu w Ustroniu (Leder 1872) wydają się być wątpliwe, gdyż w zbiorze K. Letznera brak okazów dowodowych (Horion 1949). Wymagania środowiskowe poznane są niedostatecznie; nad Jeziorem Nezyderskim w Austrii znaleziono dużą liczbę osobników wśród gnijącego siana.
[tom 22]
Gatunek zasiedlający Podobszar Śródziemnomorski, bardzo rzadki w Europie Środkowej, notowany z Niemiec, Austrii, Moraw i Słowacji. W Polsce wykazany błędnie z Ustronia i nie był zaliczony do fauny krajowej. Obecnie znany z jednego okazu znalezionego pod korą martwego grabu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Ustroń (Leder 1872, Letzner 1887, Horion 1949); «Śląsk» (Letzner 1887, Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Ganglbauer 1899, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy oddział 399 (Borowiec i in. 1992)