Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthaxia (Anthaxia) tuerki Ganglbauer, 1886
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek opisany z Austrii, wykazywany poza tym z nielicznych stanowisk w Grecji, Macedonii, Czechosłowacji i z południowego obszaru europejskiej części ZSRR aż po rzekę Ural. Jest to chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany — według A. Horiona (1955) jest gatunkiem reliktowym, obecnie wymierającym, a najbliżej spokrewniony gatunek występuje w Ameryce północnej. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie został stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji opierały się na danych odnoszących się do terenu leżącego na wschód od naszej granicy. Wprawdzie według J. Obenbergera (1917) i A. Horiona (1955) w obcych zbiorach znajdują się pojedyncze okazy zaetykietowane ogólnie «Śląsk», ale ci sami autorzy w swych doniesieniach wątpią w występowanie omawianego gatunku na tym obszarze. Bionomia słabo poznana — na południu Moraw larwa ma się rozwijać w wiązach (Bílý 1977).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: