Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coraebus rubi (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Szeroko rozmieszczony od północnej części Indii i Syrii po Półwysep Iberyjski; w Europie dochodzi od strony zachodniej na północ do Alzacji, a od strony wschodniej do Czechosłowacji i południowej Polski. U nas notowany tylko z czterech krain na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia, a ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji opierają się na danych odnoszących się do terenu leżącego na wschód od naszej granicy. Zasiedlenie Polski przez omawiany gatunek wymaga dalszych badań, tym bardziej, że według A. Horiona (1955) w zbiorach brak okazów dowodowych z miejscowości podanych przez K. Letznera. Larwy żerują w korzeniach różnych gatunków malin — Rubus L. i róż — Rosa L. Postacie dojrzałe ukazują się w lecie; obżerają brzegi młodych liści. Chrząszcze są mało ruchliwe, przy dotknięciu przez długi czas wydają się być martwe. W południowej części Francji gatunek ten notowany jest jako szkodnik w uprawach róż.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1935); Polska Południowa (Horion 1955); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Obenberger 1935, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1913, Schaefer 1949); «Beskidy» (Roger 1856)