Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Agrilus antiquus sperkii Solsky in Hochhuth, 1873b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Podgatunek zamieszkujący Austrię Dolną, Węgry, Czechosłowację, Polskę i zachodnią część Ukrainy. Podgatunek nominotypowy znany jest z Francji, północnych Włoch i Tyrolu, a w Jugosławii ma go zastępować odrębny podgatunek. Do A. antiquus sperkii Solsky odnoszą się niewątpliwie dane z obszaru Polski o „A. antiquus”, „A. croaticus" i „A. hyperici” (R. Hołyński*); natomiast ogólnikowa wzmianka M. Łomnickiego o występowaniu w naszym kraju A. antiquus Muls. et Rey opierała się na danych odnoszących się do wątpliwego zresztą stanowiska w okolicy Lwowa. W zasiedlenie byłej Galicji wątpił chyba J. Obenberger (1936), gdyż postawił znak zapytania przy tym obszarze. Rozwój odbywa się. w szyi korzeniowej różnych gatunków roślin z rodzaju janowiec — Genista L. Postacie dojrzałe występują w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka, Dęblin (Hołyński*); Podlasie: Łuków (Hołyński*); Wyżyna Małopolska: wzgórze koło Lisińca na Wyżynie Miechowskiej (Szymczakowski 1965), Jaksice koło Miechowa (Hołyński*); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Trella 1936, Trella 1938b), Przemyśl (Horion 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913)