Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes brevis Sturm, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, wykazywany też z Algierii. W Polsce nadzwyczaj rzadki, notowany z pojedynczych stanowisk w dwu krainach. Zasiedla głównie tereny wapienne i zbocza kserotermiczne. Jako roślinę żywicielską piśmiennictwo podaje posłonka siwego — Helianthemum canum (L.) Baumg. Postacie dojrzałe spotyka się także na kwiatach mniszka pospolitego — Taraxacum officinale Web., pięciornika rozłogowego — Potentilla reptans L. i poziomki pospolitej — Fragaria vesca L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Bydgoszcz Prüffer 1958, Nunberg 1976
KFP 12 Podlasie Mielnik koło Siemiatycz Szymczakowski 1973