Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Agrilus guerini Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek europejski o silnie rozerwanym zasięgu. Uważany za relikt przedlodowcowy, występujący obecnie na izolowanych stanowiskach. Areał zachodni obejmuje wschodnią i południowo-wschodnią Francję, Badenię i południową Nadrenię. Zachodnia granica areału wschodniego przebiega przez Brandenburgię i Węgry, wschodnia natomiast obejmuje południowy obszar europejskiej części ZSRR; gatunek ten notowano ponadto z jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce jeszcze nie stwierdzony, ale może być odkryty, gdyż jest znany z terenów ościennych. Dotychczasowe ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierały się na dawnych danych odnoszących się obecnie do terenu Ukraińskiej SRR. Chrząszcz monofagiczny, rozwijający się w wierzbie iwie — Salix caprea L. Larwy żerują pod korą i w bielu gałęzi o średnicy około 5 cm. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu przeważnie na roślinie żywicielskiej, rzadziej na wierzbie uszatej — S. aurita L., w której przypuszczalnie również mogą odbywać rozwój.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.