Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus hastulifer (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej i południowej części Europy środkowej, wykazywany poza tym z Maroka, Algierii, Kaukazu, Azji Mniejszej, a także Iranu (jako odrębny podgatunek). W Polsce nie stwierdzony, choć występowanie jego jest możliwe. Omyłkowo wykazany z okolic Przemyśla (Trella 1936) na podstawie błędnie oznaczonych okazów A. olivicolor Kiesenw. (R. Hołyński*). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku nie dotyczą naszego terenu, gdyż oparte są na danych odnoszących się do jednego stanowiska leżącego w górach w grupie Dziadosza na Morawach. Podobnie dane z Galicji, Polski południowej i Polski oparte są na stanowiskach nie leżących obecnie w naszych granicach. Doniesienie E. Reittera (1911) o za­siedleniu Prus jest niewiarygodne (Horion 1955). Chrząszcz odbywa rozwój w różnych gatunkach dębów; jest notowany także z olchy i brzozy.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: