Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus hastulifer (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej i południowej części Europy środkowej, wykazywany poza tym z Maroka, Algierii, Kaukazu, Azji Mniejszej, a także Iranu (jako odrębny podgatunek). W Polsce nie stwierdzony, choć występowanie jego jest możliwe. Omyłkowo wykazany z okolic Przemyśla (Trella 1936) na podstawie błędnie oznaczonych okazów A. olivicolor Kiesenw. (R. Hołyński*). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku nie dotyczą naszego terenu, gdyż oparte są na danych odnoszących się do jednego stanowiska leżącego w górach w grupie Dziadosza na Morawach. Podobnie dane z Galicji, Polski południowej i Polski oparte są na stanowiskach nie leżących obecnie w naszych granicach. Doniesienie E. Reittera (1911) o za­siedleniu Prus jest niewiarygodne (Horion 1955). Chrząszcz odbywa rozwój w różnych gatunkach dębów; jest notowany także z olchy i brzozy.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Polska Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1936, Schaefer 1949
KFP 10 Polska Południowa Horion 1955
KFP 10 «Prusy» Reitter 1911, Schaefer 1949
KFP 10 «Śląsk» Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951
KFP 10 «Galicja» Jakobson 1913