Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej i środkowej (zwłaszcza w jej części zachodniej); notowany ponadto z Kaukazu, obszaru wokół Morza Śródziemnego oraz z zachodniej części Afryki Północnej. Wiele dawnych danych o występowaniu we wschodniej części Europy należy odnieść do A. elongatus A. et J. B. Villa, uważanego przez długi czas za rasę lub odmianę omawianego gatunku. W Polsce jest to chrząszcz prawie nie znany, notowany tylko z dwu krain na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. W zbiorach G. Polentza i R. Scholza (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego) jest kilka okazów ze Śląska, a u F. Fejfera (Instytut Zoologii Pan w Warszawie) jeden okaz z okolic Zamościa. Występuje na miejscach wilgotnych — na skarpach rowów i pobrzeżach stawów i bagnisk. Jako rośliny żywicielskie są podawane zazwyczaj: sit członowaty — Juncus articulatus L., sit tępokwiatowy — J. subnodulosus Schrank oraz ponikło błotne — Heleocharis palustris (L.) R. et Sch. Larwy żerują pod oskórkiem łodygi w drążonych przez siebie spiralnych, a potem prosto biegnących chodnikach, na końcu których budują komorę poczwarkową. Postacie dojrzałe ukazują się w lipcu i przezimowują w glebie przy podstawie roślin, pod kamieniami i w ściółce; niekiedy bywają poławiane w napływkach popowodziowych. Wiosną pojawiają się w kwietniu na roślinach. Samice składają jaja na powierzchni łodygi situ, pokrywając je wydzieliną w postaci skórzastej czapeczki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1955), Słup koło Środy Śląskiej, okolice Legnicy (Hołyński*); Roztocze: okolice Zamościa (Hołyński*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852, Horion 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1937, Schaefer 1949); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910)