Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Habroloma nana (Paykull, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej, środkowej i północnej części Europy, w Finlandii docierający do koła podbiegunowego, notowany też z Kaukazu i Syberii. W Polsce wykazywany głównie na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat i dlatego dane te wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. W bieżącym wieku odkryty stosunkowo niedawno na siedliskach kserotermicznycli w okolicy Krakowa i na Wyżynie Miechowskiej. Monofag — larwy minują liście bodziszka czerwonego — Geranium sanguineum L. Miny zarysowują się bardzo charakterystycznie czarnym deseniem. Postacie dojrzałe przezimowują w ściółce koło rośliny żywicielskiej, ukazują się na wiosnę i przeżywają do lipca. Samice składają na liściach jaja, na każdym liściu tylko po jednym, pokrywając je substancją kitową.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871); Nizina Mazowiecka: Marki koło Wołomina (Hołyński*); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910), Wrocław (Hołyński*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Bach 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Beiger 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1973), Kraków-Bielany (Hołyński*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1973); Wyżyna Lubelska: Białopole koło Hrubieszowa (Wańkowicz 1878); Roztocze: okolice Zamościa (Hołyński*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1937); «Prusy» (Zebe G. 1852, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Obenberger 1920); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)