Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachys troglodytes Gyllenhal in Schönherr, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący zachodnią, południową i środkową część Europy, podawany też z południowych prowincji Szwecji oraz z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce stosunkowo rzadki, wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Gatunek oligofagiczny, żyjący na roślinach z rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae) — w piśmiennictwie wymieniane są między innymi: czarcikęs łąkowy — Succisa pratensis Mnch., świerzbnica polna — Knautia arvensis (L.) Coult., driakiew gołębia — Scabiosa columbaria L. i driakiew wonna — S. canescens W.K. W dni pogodne i słoneczne chrząszcze pojawiają się na roślinach lęgowych, natomiast przy pochmurnej pogodzie ukrywają się przy ich podstawie. Zimuje imago; samice składają jaja już w kwietniu. W warunkach klimatycznych Francji mają występować dwie generacje — w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Horion 1955); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1871, Lentz 1879, Horion 1955), Szyliny koło Gołdapi (Vorbringer 1904); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1889, Horion 1955); Dolny Śląsk (Letzner 1877b, Letzner 1889, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kulczyński W. 1873), Kraków-Zwierzyniec (Rybiński 1897); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Mikowa Góra koło Muszyny (Nunberg 1948); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930, Trella 1936); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1937); «Śląsk» (Kuhnt 1912)