Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachys troglodytes Gyllenhal in Schönherr, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący zachodnią, południową i środkową część Europy, podawany też z południowych prowincji Szwecji oraz z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce stosunkowo rzadki, wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Gatunek oligofagiczny, żyjący na roślinach z rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae) — w piśmiennictwie wymieniane są między innymi: czarcikęs łąkowy — Succisa pratensis Mnch., świerzbnica polna — Knautia arvensis (L.) Coult., driakiew gołębia — Scabiosa columbaria L. i driakiew wonna — S. canescens W.K. W dni pogodne i słoneczne chrząszcze pojawiają się na roślinach lęgowych, natomiast przy pochmurnej pogodzie ukrywają się przy ich podstawie. Zimuje imago; samice składają jaja już w kwietniu. W warunkach klimatycznych Francji mają występować dwie generacje — w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 10 Pobrzeże Bałtyku Sopot Horion 1955
KFP 10 Pojezierze Mazurskie Ełk Lentz 1871, Lentz 1879, Horion 1955
KFP 10 Pojezierze Mazurskie Szyliny koło Gołdapi Vorbringer 1904
KFP 10 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1889, Horion 1955
KFP 10 Dolny Śląsk Letzner 1877b, Letzner 1889, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910
KFP 10 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Skały Panieńskie Kulczyński W. 1873
KFP 10 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Zwierzyniec Rybiński 1897
KFP 10 Roztocze Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 10 Beskid Zachodni Mikowa Góra koło Muszyny Nunberg 1948
KFP 10 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930, Trella 1936
KFP 10 Polska Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1937
KFP 10 «Śląsk» Kuhnt 1912