Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plegaderus discisus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rzadko spotykany w południowej części środkowej Europy oraz w południowej Europie. Z Polski notowany głównie z południowo-zachodniej części kraju. Według A. Horiona (1949) występowanie tego gatunku w byłych Prusach jest wątpliwe, gdyż dane z tego obszaru (Dommer 1850, Lentz 1879) opierały się na błędnie oznaczonych okazach Plegaderus caesus (Herbst), również inne dane z północy naszego kraju wymagają dalszego potwierdzenia. Poławiany pod odstającą korą obumierających świerków i sosen.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: