Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plegaderus dissectus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej Europie, notowany ponadto z Kaukazu i tylko trzech południowych prowincji Szwecji. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk, przy czym większość danych oparta jest na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Pewne stanowiska tego gatunku leżą w południowej części kraju, dane z okolic Gdańska wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. O ich występowaniu w byłych Prusach wątpi A. Horion (1949). Notowany omyłkowo z Warmii (S. Mazur 1973c) prawdopodobnie na podstawie błędnych danych odnoszących się do innego gatunku i terenu leżącego na północ od naszej granicy. Wszędzie, również w Polsce, rzadko i sporadycznie spotykany. Występuje w starych, dziuplastych pniach, w biało lub czerwono murszejącym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza buków, rzadziej dębów, często w towarzystwie gniazd mrówek Lasius fuliginosus (Latr.) i Formica cunicularia Latr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1949); Pojezierze Mazurskie: Warmia (Mazur S. 1973c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszeczka koło Milicza (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra koło Sycowa (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Złoty Potok koło Częstochowy (Rejchardt 1925); Nizina Sandomierska: Kłaj koło Bochni (Rybiński 1903); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928, Mazur S. 1973c); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1911); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Mazur S. 1973c)