Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plegaderus saucius Erichson, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej i wschodniej Europie oraz południowej części Fennoskandii, na zachód sięga do wschodniej Francji, a na południe do północnych części Hiszpanii, Włoch i Bałkanów. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu, jak i w górach. Występuje pod zmurszałą, lub obumierającą korą w sąsiedztwie różnych gatunków korników na sośnie, świerku i jodle, sporadycznie łowiony również na drzewach liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pojezierze Mazurskie nadl. Przerwanki koło Węgorzewa Okołów 1963, Mazur S. 1973c
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1910, Dorn 1919, Horion 1949
KFP 5 Nizina Mazowiecka Ustanówek koło Warszawy Mazur S. 1972
KFP 5 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Mazur S. 1973
KFP 5 Puszcza Białowieska Białowieża Mazur S. 1972
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1928, Horion 1949, Wiąckowski 1957b
KFP 5 Wzgórza Trzebnickie Twardogóra koło Sycowa Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1949
KFP 5 Góry Świętokrzyskie Mazur S. 1972, Mazur S. 1973c
KFP 5 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Müller E. 1895d
KFP 5 Beskid Zachodni Kotula 1873, Nowicki M. 1873
KFP 5 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 5 «Prusy» Zebe G. 1852, Horion 1949, Horion 1951
KFP 5 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951, Mazur S. 1973c
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884