Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orthoperus brunnipes (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej Fennoskandii; notowany poza tym z Kaukazu. W Polsce znany tyłko z pięciu krain, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu lat. W. Kolbe (1919) skreśla omawiany gatunek ze spisu fauny Śląska, co wydaje się nie być słuszne, gdyż według A. Horiona (1949) w zbiorze K. Letznera znajdują się okazy ze Śląska. Spotykany pod przegrzybiałą korą oraz na drewnie i resztkach roślinnych pokrytych pleśnią.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1876, Lentz 1879); Dolny Śląsk (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1902b, Gerhardt 1902c, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856); Wyżyna Małopolska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Brachów woj. Legnica (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1902b, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Pomorze» (Reitter 1909); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Schilsky 1888, Reitter 1909); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1919, Horion 1949); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1910)