Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saprinus immundus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowej części Fennoskandii aż do północnych wybrzeży Morza Śródziemnego, na wschód sięga do południowej Syberii. W Polsce dość często spotykany na obszarach nizinnych i pagórkowatych, ale brak danych z wielu krain. Występuje na wydmach i miejscach piaszczystych pod padliną, nawozem i ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Dahlgren 1964); Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka (Mazur S. 1973); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888); Górny Śląsk: Rudy koło Raciborza (Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Kraśnik Fabryczny, Irena koło Kraśnika (Mazur S.*); Roztocze: Zwierzyniec koło Zamościa (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Labler i Roubal 1933); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Mazur S. 1973c); «Prusy» (Zebe G. 1852, Horion 1949); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)