Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saprinus politus (Brahm, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek śródziemnomorski, na północ docierający do wschodniej Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Austrii i Czechosłowacji (Lucht 1987). W katalogu chrząszczy czechosłowackich (1993) ogólnikowe dane z Czech, Moraw i Słowacji opatrzone są znakiem zapytania. Z uwagi na brak udokumentowanych danych nie jest zaliczony do fauny Polski. Doniesienia z Polski, według S. Mazura (1981), oparte były na błędnych oznaczeniach. Gatunek termofilny występujący na ciepłych zboczach, wydmach, piaszczystych pobrzeżach lasów i wód; łowiony na padlinie, ekskrementach i gnijących grzybach.
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony głównie w Prowincji Śródziemnomorskiej i południowej Europie. Wykazywany również z nielicznych stanowisk w Austrii, Czechosłowacji, RFN, NRD i Polski, ale występowanie tego gatunku w środkowej Europie zostało zakwestionowane (Dahlgren 1964). Według S. Mazura (1973c) u nas nie występuje. Omyłkowo wykazany ze Śląska Górnego (Stefek 1939), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Rybiński 1897) i okolicy Przemyśla (Trella 1939) na podstawie błędnie oznaczonych okazów Saprinus immundus (Gyllenhal). Zostało to stwierdzone na podstawie rewizji zbiorów tych autorów (S. Mazur 1972), poza tym dane Trelli odnoszą się do miejscowości (Lacka Wola) leżącej na wschód od naszej granicy. Wobec powyższego wzmianki innych autorów o występowaniu tego gatunku w południowo-zachodniej części kraju wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje najczęściej na piaszczystych obszarach, gdzie spotykany jest w ekskrementach bydlęcych, nawozie i w gnijących resztkach roślinnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Czernin na Wolinie (Wilke O.A. 1895); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1949); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1910); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra koło Sycowa (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1949), Topolno koło Trzebnicy (Müller E. 1895); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Weigel 1806, Seidlitz 1888, Wilke O.A. 1895, Kuhnt 1912, Horion 1951)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe