Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saprinus semipunctatus (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony głównie w północnej Afryce i południowej Europie, rzadko i sporadycznie spotykany w południowej części środkowej Europy, wykazywany również z Azorów i środkowej Azji. Wzmianka sprzed przeszło 130 laty o znalezieniu Saprinus semipunctatus (F.) jakoby w okolicy Wrocławia, oraz wcześniejsze dane ogólne z Prus i Śląska — są niewiarygodne z uwagi na ogólne rozsiedlenie tego gatunku.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Wrocławia (Jänsch 1840); «Prusy» (Kugelann 1792); «Śląsk» (Weigel 1806)