Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saprinus subnitescens Bickhardt, 1909
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek palearktyczny o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, gdyż do niedawna uważany za odmianę Saprinus semistriatus (Scriba), wykazywany dotychczas z północnej Afryki, południowej i środkowej Europy, Kaukazu, Azji Mniejszej i południowo-zachodniej Azji. W Polsce znany z nielicznych stanowisk. Według S. Mazura (1973c), choć brak udokumentowanych danych, występuje w całej Polsce. Warunki ekologiczne słabo poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: okolice Grajewa (Dahlgren 1962); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Tenenbaum 1929, Mazur S. 1972, Mazur S. 1973); Dolny Śląsk: Niemcza koło Dzierżoniowa, Wrocław (Dahlgren 1962), Ząbkowice Śląskie (Mazur S. 1972); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Krzyżanowice koło Pińczowa (Mazur S. 1972); Wyżyna Lubelska: Kraśnik Fabryczny koło Kraśnika (Mazur S. 1972); Roztocze: Tyszowce koło Tomaszowa Lubelskiego, Zwierzyniec koło Zamościa (Mazur S. 1972); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Dahlgren 1962); Polska (Mazur S. 1973c)