Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gnathoncus suturifer Reitter, 1896d
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie zbadanym rozmieszczeniu. Wykazywany przeważnie ogólnikowo z Kaukazu, południa europejskiej części ZSRR, Polski, Węgier i Austrii. Wiadomość podana przez A. Horiona (1960b) o występowaniu w naszym kraju wątpliwa, gdyż dotychczas omawiany gatunek nie jest znany na sąsiadujących z Polską obszarach. Warunki ekologiczne nie zbadane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska: bez miejscowości (Horion 1960b)