Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony głównie w Prowincji Śródziemnomorskiej i południowej Europie, na północ sięga do południowej części środkowej Europy, a na wschód do Kaukazu, Turkmeńskiej i Kirgiskiej SRR, Azji Mniejszej, Iranu i Afganistanu. Podane dotychczas stanowiska w Polsce wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż odnośne dane oparte były na nie sprawdzonych wiadomościach przeważnie pochodzących z zeszłego stulecia. O występowaniu w okolicach Koszalina (Lüllwitz 1914, 1916) wątpi A. Horion (1949), według S. Mazura (1972) okazy dowodowe w zbiorze A. Lüllwitza należą do Hypocaccus metallicus (Herbst). S. Mazur (1973c) nie zalicza omawianego gatunku do fauny naszego kraju, istnieje jednak możliwość znalezienia go na południowych obszarach, gdyż notowany jest z Czech, Moraw i Słowacji. Warunki ekologiczne słabo zbadane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: