Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 1834)
Opis w KFP:
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony głównie w Prowincji Śródziemnomorskiej i południowej Europie, na północ sięga do południowej części środkowej Europy, a na wschód do Kaukazu, Turkmeńskiej i Kirgiskiej SRR, Azji Mniejszej, Iranu i Afganistanu. Podane dotychczas stanowiska w Polsce wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż odnośne dane oparte były na nie sprawdzonych wiadomościach przeważnie pochodzących z zeszłego stulecia. O występowaniu w okolicach Koszalina (Lüllwitz 1914, 1916) wątpi A. Horion (1949), według S. Mazura (1972) okazy dowodowe w zbiorze A. Lüllwitza należą do Hypocaccus metallicus (Herbst). S. Mazur (1973c) nie zalicza omawianego gatunku do fauny naszego kraju, istnieje jednak możliwość znalezienia go na południowych obszarach, gdyż notowany jest z Czech, Moraw i Słowacji. Warunki ekologiczne słabo zbadane.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 5 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 5 Roztocze Florianka koło Biłgoraja Fejfer F. 1924
KFP 5 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 5 «Śląsk» Letzner 1888, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Horion 1951, Mazur S. 1973c