Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Baeckmanniolus dimidiatus maritimus (Stephens, 1830)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Omawiany podgatunek uważany za halobionta w strefie pobrzeży morskich, występuje na Bornholmie, wybrzeżach zachodniej Europy i Morza Północnego. Podgatunek nominatywny zasiedla wybrzeża południowej Europy, północnej Afryki, Azorów i Wysp Kanaryjskich. Pomimo istnienia w zbiorach pojedynczych okazów z etykietkami „Stettin" i „Borussia", A. Horion (1949) przypuszcza, że okazy te były błędnie zaetykietowane i w ogóle wątpi o występowaniu omawianego chrząszcza na pobrzeżach Bałtyku.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Horion 1949); «Prusy» (Horion 1949)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Stanowiska wątpliwe