Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sphaerosoma piliferum (Müller, 1821)
Opis w KFP:
[tom 13]
Gatunek zamieszkujący głównie Europę Zachodnią, poza tym notowany z nielicznych stanowisk w RFN, Turyngii, Czechosłowacji, zachodniej Austrii i północnych Włoszech. Dotychczasowe wzmianki o występowaniu w Polsce budzą wątpliwości i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Według A. Horiona (1961) dane sprzed przeszło stu lat o znalezieniu w Gdańsku są niewiarygodne. Ogólnikowe wzmianki o zasiedleniu Śląska są oparte jedynie na wiadomości podanej przez K. Letznera (1871) o wykryciu tego gatunku w paśmie górskim Pradziada (Czechosłowacja). Podany przez G. G. Jakobsona (1915) obszar występowania «gubernia kielecka» nie może być zaliczony do jednej krainy, gdyż obecnie częściowo obejmuje Mazowsze, Góry Świętokrzyskie i Wyżynę Małopolską, dlatego też stanowisko «Kielce», zapewne omyłkowo wymienione przez S. Mazura (1983), nie może hyc uwzględnione. Z uwagi na powyższe wątpliwości oraz brak okazów dowodowych, nie zalicza się S. piliferum (Ph. W. J. Müll.) do chrząszczy krajowych. Znajdowano go na zapleśniałych gałęziach, wiórach drzewnych, opadłych liściach oraz na grzybach i hubach rosnących na pieńkach.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Stogi (Lentz 1857, Lentz 1879), Gdańsk (Seidlitz 1872, Mazur S. 1983); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Letzner 1888, Seidlitz 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Mazur S. 1983); «gubemia kielecka» (Jakobson 1915); «Kielce» (Mazur S. 1983)

Uwagi:
«gubemia kielecka»: Dane o występowaniu błędne lub wątpliwe
«Kielce»: Dane o występowaniu błędne lub wątpliwe
Pobrzeże Bałtyku: Dane o występowaniu błędne lub wątpliwe
«Prusy»: Dane o występowaniu błędne lub wątpliwe
«Prusy Zachodnie»: Dane o występowaniu błędne lub wątpliwe
«Śląsk»: Dane o występowaniu błędne lub wątpliwe