Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pachylister inaequalis (Olivier, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w północnej Afryce i południowej Europie, na północ pojedynczymi stanowiskami sięga do Czech, Moraw, Słowacji i Podola, a na wschód dociera do środkowej Azji i Mongolii. Według A. Horiona (1949) dane o występowaniu w Czechach i Morawach opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia i współczesne zasiedlenie przez omawiany gatunek tych regionów jest bardzo wątpliwe, również według tego autora Pachylister inaequalis (Ol.) nie występuje na Śląsku, gdyż dane oparte są na jednym okazie, który mógł być błędnie zaetykietowany albo przypadkowo importowany. Gatunek znajdowany w odchodach bydlęcych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Zgorzelec (Horion 1949)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowisko wątpliwe