Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sphaerosoma pilosum (Panzer, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek europejski, rozsiedlony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii przez całą środkową część kontynentu aż do północnej Hiszpanii, Włoch i Jugosławii oraz do Siedmiogrodu. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości — jest znany dotychczas tylko z dwóch okazów znalezionych w Jedwabnie (Horion 1961). Mimo zaliczenia omawianego gatunku przeszło 170 lat temu do fauny Śląska nie był później zbierany przez żadnego z licznych zbieraczy śląskich i nie został uwzględniony w katalogu J. Gerhardta (1910). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Karpatach i Galicji opierały się jedynie na danych odnoszących się do Howerli (Karpaty ukraińskie). Mimo tak skąpych danych jest w Polsce prawdopodobnie szeroko rozprzestrzeniony w południowej części kraju, gdyż na Słowacji jest najpospolitszym gatunkiem omawianego rodzaju na terenach pagórkowatych i podgórzach (Roubal 1936). Występuje w lasach na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich na starych butwiejących pieńkach porośniętych grzybami, wśród mchów oraz opadłego pleśniejącego listowia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Jedwabno koło Szczytna (Horion 1961, Mazur S. 1983); «Śląsk» (Weigel 1806, Horion 1951, Mazur S. 1983); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)