Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hister sepulchralis Erichson, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zasiedlający południową część Europy, na północ sięgający pojedynczymi stanowiskami do Austrii i Czechosłowacji. Z Polski wykazany przed kilkudziesięciu laty zaledwie z dwu stanowisk, dane te wymagają potwierdzenia nowym materiałem. Spotykany w nawozie i pod padliną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Złoty Potok koło Częstochowy (Lgocki 1908), okolica Częstochowy (Mazur S. 1973c); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928, Mazur S. 1973c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1911)