Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Sphaerosoma punctatum tatricum (Reitter, 1879d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Rzadko spotykany gatunek górski o słabo poznanym rozmieszczeniu. Wyróżniane są dwa podgatunki — forma nominotypowa, wykazywana głównie z Europy południowo-wschodniej i omawiany podgatunek, znany tylko z Tatr, gdzie występuje w strefie subalpejskiej pod opadłym listowiem. Brak jest dokładnych danych z Tatr polskich. Wszystkie ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Tatrach opierają się na pierwszej wiadomości autora opisu sprzed przeszło stu lat (Reitter 1879d), że omawiany gatunek występuje w całych Tatrach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Ganglbauer L. 1899b. Die Käfer von Mitteleuropa. Die Käfer der österreichisch-ungarischen Monarchie, Deutschlands, der Schweiz, sowie des französischen und italienischen Alpengebietes. III, [2]. Familienreihe Clavicornia. Sphaeritidae, Ostomidae, Byturidae, Nitidulidae, Cucujidae, Erotylidae, Phalacridae, Thorictidae, Lathridiidae, Mycetophagidae, Colydiidae, Endomychidae, Coccinellidae. Wien, III + 409-1046 str., 46 rys. – F, S: 12, 13.

Horion A. 1961. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band VIII: Clavicornia 2. Teil (Thorictidae bis Cisidae), Teredilia, Coccinellidae. Überlingen-Bodensee, XVI + 375 str. – F.

Jakobson G. G. 1915. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. XI. S.-Peterburg, str. 865-1024. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Mader L. 1927. Clavicornia [II]. W: Winkler A., Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, pars 7. Wien, str. 753–794. – F.

Mazur S. 1983. Zadrzewkowate – Erotylidae, Wygłodkowate – Endomychidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 74–75. Warszawa, 31 str., 40 rys. – F.

Reitter E. 1917b. Eine neue Studie über die Arten der Coleopterengattung Sphaerosoma Leach. (Alexia Steph.). Wien. Ent. Ztg., Wien, 36, str. 271–275. – F.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon