Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Margarinotus (Stenister) obscurus (Kugelann, 1792)
Opis w KFP:
[tom 5]
Gatunek szeroko rozmieszczony, obejmujący swym zasięgiem północną Afrykę, prawie całą Europę z wyjątkiem jej skrajnych części północnych, na wschód sięgający do Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu i Chin. W Polsce dość rzadko spotykany, znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk. Występuje przeważnie w nawozie, pod gnijącymi resztkami roślinnymi, padliną, rzadziej w norach ssaków.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Lipki koło Stargardu (Honczarenko 1962b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Szulczewski 1922, Kolbe W. 1931, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice — kilka miejscowości (Mazur S. 1973); Dolny Śląsk (Jänsch 1840, Letzner 1871, Letzner 1888, Mazur S. 1972); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Kotula 1873), Dąbie koło Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rytwiany koło Staszowa (Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska: Puławy (Mazur S. 1972); Roztocze: Zielone koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Jarosławia (Mazur S. 1972); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Labler i Roubal 1933); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1888); Beskid Zachodni: Cieszyn (Labler i Roubal 1933), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1973c); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1949); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Labler i Roubal 1933)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Hister obscurus Kugel.