Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej Europie, na północ sięgający do środkowej i wschodniej części Francji, Belgii, Holandii i Danii, a na wschód do środkowej Azji. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, przy tym dane z niektórych krain oparte są na znaleziskach sprzed około stu laty, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje lokalnie na miejscach piaszczystych, głównie w nawozie bydlęcym, rzadziej spotykany w norach gryzoni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Kugelann 1794), Koszalin, Zaleskie pow. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938), nadl. Niedźwiady koło Miastka (Mazur S.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1888, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Łącki 1960, Oko 1963, Górny 1968, Górny 1968c, Mackiewicz 1971b); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Mazur S. 1973); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Okołów 1968b); Dolny Śląsk (Jänsch 1840, Letzner 1871, Letzner 1888); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Lgocki 1908, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Stefek 1939); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Eichler W. 1930, Karczewski 1961); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Kotowa Wola koło Tarnobrzegu (Jachno 1880); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1888); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Mazur S. 1973c); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Seidlitz 1888, Jakobson 1911, Horion 1949); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1849, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)