Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od koła podbiegunowego przez całą Europę aż do północnej Afryki, na wschód sięgający do Azji Mniejszej i przez Syberię aż do Taiwanu. W Polsce spotykany stosunkowo rzadko i sporadycznie. Znajdowany w odchodach bydlęcych, nawozie i w pryzmach kompostowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1888, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Mazur S.*); Dolny Śląsk (Jänsch 1840, Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Kraśnik Fabryczny koło Kraśnika (Mazur S.*); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Labler i Roubal 1933); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Labler i Roubal 1933); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Mazur S.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1973c); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Bach 1849, Letzner 1888, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)