Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek myrmekofilny obejmujący swym zasięgiem głównie południową i środkową Europę, wykazywany również z Wysp Brytyjskich, Danii, południowej Szwecji, Kaukazu. W Polsce z wyjątkiem wysokich gór występuje prawdopodobnie wszędzie, choć nie notowany dotychczas z wielu krain. Żyje w gniazdach różnych gatunków mrówek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pojezierze Pomorskie Zebe G. 1852, Schmidt G. 1935, Kleine 1940
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1905, Szulczewski 1922, Eichler W. 1930, Arnold 1936, Wiśniewski 1963, Wiśniewski 1967
KFP 5 Nizina Mazowiecka Mazur S. 1972, Mazur S. 1973
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Mazur S. 1972
KFP 5 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 5 Górny Śląsk Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stefek 1939
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Kotula 1873
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Częstochowy Lgocki 1908
KFP 5 Wyżyna Małopolska Chechło koło Łasku Eichler W. 1930
KFP 5 Wyżyna Małopolska Rogów koło Koluszek Kinelski i Szujecki 1959
KFP 5 Wyżyna Lubelska Kraśnik Fabryczny koło Kraśnika Mazur S. 1972
KFP 5 Sudety Zachodnie Karkonosze Gerhardt 1910, Labler i Roubal 1933
KFP 5 Beskid Zachodni Cieszyn Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Labler i Roubal 1933
KFP 5 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1928
KFP 5 Polska Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Mazur S. 1973c
KFP 5 «Prusy» Kugelann 1794, Illiger 1798, Siebold 1847, Zaddach 1848, Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1949
KFP 5 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Arndt 1924
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 5 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 5 «Sudety» Horion 1949
KFP 5 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1911

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Hister quadratus Kugel.